STRONA GŁÓWNA

TOBIE OJCZYZNO
- CICHOCIEMNI

POWSTANIE, ROZWÓJ, OPERACJE

ORGANIZACJA I SZKOLENIE

SELEKCJA I REKRUTACJA

UZBROJENIE I WYPOSAŻENIE

BARWA I ODZNAKI

DOWÓDCY

POWIEDZIELI
O GROM-ie

WYWIADY

GALERIA

BIBLIOGRAFIA

PODZIĘKOWANIA

LINKI

KSIĄŻKI O GROMIE

LISTA MAILINGOWA

O PRAWACH AUTORSKICH

Gdański Dom Wydawniczy
- Kontakt

* * * * * * *

Copyright © by Sebastian Miernik & Gdański Dom Wydawniczy.
All rights reserved.

Żadna część tej strony nie może być reprodukowana i wykorzystywana bez zgody właścicieli praw.

Podziękowania

Strona ta nie istniałaby oraz nie rozwijała gdyby nie grono wielu osób, którym zależy na jej istnieniu i promowaniu Wojskowej Formacji Specjalnej GROM. Wsparcie to przejawia się w przeróżny sposób: od wsparcia logistycznego, poprzez udzielanie informacji i przekazywanie zdjęć, na pomocy przy pisaniu tekstów i fachowej pomocy kończąc. Niestety z różnych względów wiele z tych osób musi pozostać anonimowymi. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, dzięki, którym strona ta istnieje i się rozwija!

Serdecznie dziękuję Hubertowi Królikowskiemu, redakcji Gdańskiego Domu Wydawniczego, a w szczególności Panu Cezaremu Nowe za pozwolenie na wykorzystanie treści i zdjęć książek "Wojskowa Formacja Specjalna GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej 1990-2000", "Operacja Little Flower" autorstwa Huberta Królikowskiego, oraz umożliwienie i ogromne wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu tej strony.

Składam serdeczne podziękowania cichociemnemu ppłk Stefanowi "Starbie" Bałukowi za przesłanie tekstu "Przedmowy" do rozdziału o cichociemnych oraz podarowanie egzemplarza książki Jędrzeja Tucholskiego "Cichociemni".

Ireneuszowi Chloupkowi za pozwolenie na wykorzystanie części jego artykułu "GROM nad Zatoką".

Hubertowi Rogacewiczowi (autor pierwszej rzetelnej strony o gromie www.grom2.prv.pl , obecnie nieistniejącej) i Andrzejowi Kruglerowi za nieocenioną pomoc przy tworzeniu strony.

Chciałem złożyć serdeczne podziękowania dla zarządu Centrum Szkoleń Specjalistycznych VIP, w szczególności kpt. rez. Tomaszowi Kowalczykowi i kpt. rez. Wojciechowi Grabowskiemu za udostępnienie fotografii z ich archiwów.

St. chor. sztab. rez. Mieczysławowi Kopaczowi, prezesowi Niepublicznej Placówki Oświatowej Ośrodka Szkolenia Commando 62 za udostępnienie zdjęć - http://www.commando-62.com.pl/.

Zespołowi miesięcznika "Raport-WTO" www.altair.com.pl za udostępnienie unikalnych fotografii GROM-u z Iraku oraz innych, pomoc przy pozyskiwaniu materiałów wykorzystanych przy rozbudowie strony oraz za okazane wsparcie.

Właścicielom sklepu internetowego www.ranger.pl za udostępnienie fotografii odznak i naszywek GROM-u.

Centrum Informacyjnemu MON za udostępnienie zdjęć z Serwisu Internetowego Ministerstwa Obrony Narodowej http://www.wp.mil.pl/.

Departamentowi Wychowania i Promocji Obronności za udostępnienie materiałów o Jednostce.

Telewizji Polskiej S.A. za pozwolenie na umieszczenie zdjęć zamieszczonych na stronach TVP S.A.

Jackowi Pałkiewiczowi za udostępnienie zdęć - http://www.palkiewicz.com/.

Luizie Trzasce za nieocenioną pomoc przy tworzeniu strony, mojej siostrze Annie za pomoc w tłumaczeniu tekstów, a także tym wszystkim, którzy pomagali mi w poszukiwaniu informacji i tworzeniu tej strony, a z różnych względów nie umieszczono tutaj ich nazwisk.

Chciałem bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy mnie wspierali przez 3 lata ciężkiej pracy nad stroną. Przede wszystkim moim rodzicom, bez których nie byłoby tej strony. Mogłem zawsze na nich liczyć w trudnych chwilach. Dziękuję serdecznie mojemu rodzeństwu i moim przyjaciołom, którzy zawsze motywowali mnie do lepszej pracy.
Ogromne podziękowania należą się Hubertowi Rogacewiczowi, który przyjął wyzwanie i postanowił przejąć po mnie pałeczkę. Gdyby nie to, strona po mojej rezygnacji zostałaby po prostu zlikwidowana.

Sebastian Miernik
Twórca strony www.grom.mil.pl