STRONA GŁÓWNA

TOBIE OJCZYZNO
- CICHOCIEMNI

POWSTANIE, ROZWÓJ, OPERACJE

ORGANIZACJA I SZKOLENIE

SELEKCJA I REKRUTACJA

UZBROJENIE I WYPOSAŻENIE

BARWA I ODZNAKI

DOWÓDCY

POWIEDZIELI
O GROM-ie

WYWIADY

GALERIA

BIBLIOGRAFIA

PODZIĘKOWANIA

LINKI

KSIĄŻKI O GROMIE

MASZ PYTANIA?

LISTA MAILINGOWA

Gdański Dom Wydawniczy
- Kontakt

* * * * * * *

Copyright © by Sebastian Miernik & Gdański Dom Wydawniczy.
All rights reserved.

Żadna część tej strony nie może być reprodukowana i wykorzystywana bez zgody właścicieli praw.

Otwarcie wystawy poświęconej udziałowi cichociemnych w Powstaniu Warszawskim

Otwarcie wystawy poprzedziło przemówienie ppłk Stefana "Starby" Bałuka oraz płk Tadeusza Sapierzyńskiego, dowódcy GROM-u. (FOT. Alina Nowacka)

Otwarcie wystawy poprzedziło przemówienie ppłk Stefana "Starby" Bałuka oraz płk Tadeusza Sapierzyńskiego, dowódcy GROM-u. (FOT. Alina Nowacka)

Otwarcie wystawy poprzedziło przemówienie ppłk Stefana "Starby" Bałuka oraz płk Tadeusza Sapierzyńskiego, dowódcy GROM-u. (FOT. Alina Nowacka)

Otwarcie wystawy poprzedziło przemówienie ppłk Stefana "Starby" Bałuka oraz płk Tadeusza Sapierzyńskiego, dowódcy GROM-u.

(FOT. Alina Nowacka)

(FOT. Alina Nowacka)

(FOT. Alina Nowacka)

(FOT. Alina Nowacka)

(FOT. Alina Nowacka)

(FOT. Alina Nowacka)

śp. Cichociemny Fryderyk Serafiński z żoną, Aliną Janowską oraz Zbigniewem Zielińskim. (FOT. Archiwum Sebastiana Miernika)

Cichociemny Fryderyk Serafiński z żoną, Aliną Janowską oraz Zbigniewem Zielińskim.

W czasie otwarcia wystawy obecny był poczet sztandarowy GROM-u. (FOT. Alina Nowacka)

W czasie otwarcia wystawy obecny był poczet sztandarowy GROM-u.