STRONA GŁÓWNA

TOBIE OJCZYZNO
- CICHOCIEMNI

POWSTANIE, ROZWÓJ, OPERACJE

ORGANIZACJA I SZKOLENIE

SELEKCJA I REKRUTACJA

UZBROJENIE I WYPOSAŻENIE

BARWA I ODZNAKI

DOWÓDCY

POWIEDZIELI
O GROM-ie

WYWIADY

GALERIA

BIBLIOGRAFIA

PODZIĘKOWANIA

LINKI

KSIĄŻKI O GROMIE

LISTA MAILINGOWA

Gdański Dom Wydawniczy
- Kontakt

* * * * * * *

Copyright © by Sebastian Miernik & Gdański Dom Wydawniczy.
All rights reserved.

Żadna część tej strony nie może być reprodukowana i wykorzystywana bez zgody właścicieli praw.

Taktyka niebieska

(FOT. Archiwum GROM-u)

(FOT. WFS GROM)

(FOT. WFS GROM)

(FOT. WFS GROM)

(FOT. WFS GROM)

(FOT. WFS GROM)

(FOT. WFS GROM)

(FOT. WFS GROM )

(FOT. WFS GROM)

Najtrudniejszym elementem jest ciche wejście na obiekt. Tutaj operator wchodzi na obiekt przy pomocy drabinki speleo. (FOT. WFS GROM)

Najtrudniejszym elementem jest ciche wejście na obiekt. Tutaj operator wchodzi na obiekt przy pomocy drabinki speleo.

(FOT. WFS GROM)

(FOT. WFS GROM)

(FOT. WFS GROM)

Ćwiczenia ewakuacji grupy szturmowej przy użyciu śmigłowca. (FOT. Archiwum GROM-u)

Ćwiczenia ewakuacji grupy szturmowej przy użyciu śmigłowca.

Wejście na pokład statku przy pomocy drabinki speleo. (FOT. Archiwum prywatne)

Wejście na pokład statku przy pomocy drabinki speleo.

Jedną z metod przedostania się na obiekt jest zjazd z pokładu śmigłowca metodą szybkiej liny. (FOT. Archiwum prywatne)

Jedną z metod przedostania się na obiekt jest zjazd z pokładu śmigłowca metodą "szybkiej liny".

(FOT. Archiwum prywatne)

Ewakuacja z zajętego promu. Ubezpieczenie potencjalnych stref zagrożenia. (FOT. Archiwum prywatne)

Ewakuacja z zajętego promu. Ubezpieczenie potencjalnych stref zagrożenia.

(FOT. Peter Andrews/MON)

(FOT. Peter Andrews/MON)

Zespół bojowy po wynurzeniu z wody. Bardzo ważne jest ubezpieczenie sektorów ewentualnych zagrożeń. (FOT. Peter Andrews/MON)

Zespół bojowy po wynurzeniu z wody. Bardzo ważne jest ubezpieczenie sektorów ewentualnych zagrożeń.

(FOT. Peter Andrews/MON)

(FOT. Peter Andrews/MON)

Ubezpieczenie wejścia grupy na pokład statku.

Trening taktyczny na obiekcie pływającym. (FOT. Peter Andrews/MON)

Trening taktyczny na obiekcie pływającym.

Przed opanowaniem mostku. (FOT. Peter Andrews/MON)

Przed opanowaniem mostku.

Najbardziej niebezpieczne miejsce to styk woda/ląd, które należy jak najszybciej opuścić. (FOT. Peter Andrews/MON)

Najbardziej niebezpieczne miejsce to styk woda/ląd, które należy jak najszybciej opuścić.

(FOT. Peter Andrews/MON)

Pierwsze zadanie po wyjściu z wody: wybór miejsca do ukrycia. (FOT. Peter Andrews/MON)

Pierwsze zadanie po wyjściu z wody: wybór miejsca do ukrycia.

(FOT. Peter Andrews/MON)

W zasobnikach jest wszystko co niezbędne do wykonania zadania i przetrwania w obcym terenie. (FOT. Peter Andrews/MON)

W zasobnikach jest wszystko co niezbędne do wykonania zadania i przetrwania w obcym terenie.